Previous
Next
Eileen Myles
Eileen Myles
Ama Birch
Ama Birch
Tom Cole
Tom Cole
Fanny Howe
Fanny Howe
Porsha Olayiwola
Porsha Olayiwola
Abe Rybeck
Abe Rybeck
Liev Xue
Liev Xue

Eileen Myles at Harvard Book Store

presenting

Pathetic Literature

in conversation with AMA BIRCH, TOM COLE, FANNY HOWE, PORSHA OLAYIWOLA, ABE RYBECK, and LIEV XUE

Nov
16
Wednesday
November 16, 2022
7:00 PM ET
Harvard Book Store
1256 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02138